Energie investeringsaftrek regeling van 45% voor portacool 

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2021 aanspraak maken op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Portacool komt hier voor in aanmerking.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is.

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. 

hoe werkt de aanvraag van eia?

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het Loket van RVO.nl. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2. van de EIA, Energielijst 2020: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/70075_RVO_Energielijst_2020-def.pdf.

Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken

DE CODE VOOR PORTACOOL ADIABATISCHE KOELERS IS 210207

Via deze links kunt u meer informatie vinden over de EIA regeling

https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia 
http://www.rvo.nl